Aðalfundarsamþykkt 2013 – Tilmæli um „Umgengnisreglur“

Félagasmenn eru beðnir um að kynna sér þessi tilmæli vel, einnig að sjá til þess að gestir þeirra séu einnig meðvitaðir um þessi tilmæli.

1. Almennt
Félagasmenn og gestir þeirra skulu gæta þess að ganga vel um Kerhraunið og brýna fyrir þeim sem fyrir þá vinna að gera slíkt hið sama. Félagasmenn og gestir þeirra skulu ekki skilja eftir rusl á víðavangi, ekki valda spjöllum á gróðri. Forðast skal að valda öðrum ónæði með hávaða og ekki ganga yfir lóðir heldur nota þær gönguleiðir sem í boði eru. 

2. Ljós
Öll útilýsing skal höfð í hófi og útiljósum frekar beint niður á við til að koma í veg fyrir óþarfa ljósmengun.

3. Gróður
Varðandi gróðursetningu trjáa þá skulu félagasmenn kynna sér vel reglur sem í gildi eru (www.gogg.is) sérstaklega með tilliti til vinnusvæða meðfram vegum og nærliggjandi lóða og trjátegunda milli lóða.

4. Akstur innan Kerhraunsins

Áríðandi er að
félagasmenn og gestir þeirra athugi að hámarkshraði allra ökutækja innan Kerhraunsins er: 

             30 km


Akstur allra ökutækja þar með talin, fjórhjóla, sexhjóla, mótorkrosshjóla og snjósleða er með öllu bannaður utan vega.

 

5. Geymsla hluta/bíla
Það er ekki ætlast til að félagsmenn komi með hluti svo sem tæki/óökufæra bíla til langtíma geymslu á svæðinu.  Hlutir sem tengjast byggingarframkvæmdum eru skiljanlega á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. Markmið er og á að vera „Fallegt Kerhraun“.

6. Þungaflutningar í hverfunum
Verði félagasmaður valdur að skemmdum á vegum í Kerhrauninu vegna þungaflutninga og/eða framkvæmda, þá skal hann bæta það tjón að fullu og sjá til þess á sinn kostnað, að vegirnir verði aftur eins og þeir voru fyrir tjónið.Félagsmenn eru minntir á að í gildi eru að öllu jöfnu sérstakar þungatakmarkanir frá 1. apríl til 15. maí en þá er leyfilegur öxulþungi aðeins 3 tonn (sá tími sem frost er að fara úr jörðu). Við sérstakar aðstæður gæti þó þetta tímabil breyst.

7. Meðferð elds
Ávalt skal gæta fyllstu varkárni við meðhöndlun elds og sérstakt leyfi þarf frá lögreglunni á Selfossi þegar halda á brennu.

8. Dýrahald:
Bent er á reglur sveitarfélagsins frá 1. janúar 2012 um lausagöngu dýra.