Umgengnisreglur
samþykktar á aðalfundi 2013 – uppfært í apríl 2021


Almennt um umgengni

Félagsmenn og gestir þeirra skulu gæta þess að ganga vel um Kerhraunið og brýna fyrir þeim sem fyrir þá vinna að gera slíkt hið sama.

Félagsmenn og gestir þeirra skulu ekki skilja eftir rusl á víðavangi eða setja það í flöskugáminn, ekki valda spjöllum á gróðri, sameiginlegum eigum félagsmanna, göngustígum eða vegum. 

Nýta skal þær skipulögðu gönguleiðir og göngustíga sem eru í boði, en ekki ganga yfir lóðir. 

Kyrrð 

Forðast skal að valda öðrum ónæði með hávaða. Ef halda afmæli eða ættarmót sem gæti staðið fram yfir miðnætti getur lóðarhafi óskað eftir að rafhlið sé haft opið er eðlilegt að hann geti þess t.d. á fésbókarsíðu félagsins. Flug dróna yfir Kerhrauni getur valdið ónæði og truflun. Virðum reglur um friðhelgi einkalífs og persónuvernd. 

Lýsing 

Reyna að hafa alla útilýsingu í hófi og útiljósum frekar beint niður á við til að koma í veg fyrir óþarfa ljósmengun á svæðinu enda viljum við varðveita myrkurgæði. Þessi tilmæli taka ekki yfir lýsingar á aðventu og fram yfir áramót. 

Gróður 

Varðandi gróðursetningu trjáa á lóðum verða félagsmenn að kynna
sér gildandi byggingarreglugerð en þar kemur fram að ekki er leyfilegt að planta hávöxnum trjám nær lóðamörkum aðliggjandi lóða en sem nemur 4 metrum. 

Miða á fjarlægð við gróðursetningu trjáa meðfram göngustígum við 3 metra en 4 metra meðfram vegum þar sem helgunarsvæði fyrir vinnu eru 3 metrar. 

Tilmæli frá Brunavörnum Suðurlands eru þau að tré séu gróðursett í góðri fjarlægð frá húsi vegna eldhættu. 

Í skipulagsreglugerð er lögð áhersla á að innan frístundasvæða séu fleiri en ein greið leið um og frá svæðinu. 

Akstur innan Kerhrauns 

Áríðandi er að félagsmenn og gestir þeirra athugi að hámarkshraði allra ökutækja innan Kerhrauns eru 30 km. Akstur allra ökutækja þar með talinn, akstur fjórhjóla, sexhjóla, mótorkrosshjóla og snjósleða er með öllu bannaður utan vega, þ.m.t. á göngustígum. Börn án réttinda eiga ekki að keyra um svæðið. 

Verði félagsmaður valdur að skemmdum á vegum eða hliði t.d. vegna þungaflutninga og/eða annarra framkvæmda, þá skal hann bæta það tjón að fullu. Hann verður að sjá til þess að vegirnir verði aftur eins og þeir voru fyrir tjónið. Það er eðlilegt að taka tillit til aðstæðna og framkvæmda á svæðinu, láta stjórn vita ef til standa viðamiklir flutningar og opna þarf rafhliðið og eins tilkynnir stjórn um fyrirhugaðar vegaframkvæmdir. 

Félagsmenn eru minntir á að í gildi eru að öllu jöfnu sérstakar þungatakmarkanir frá 1. apríl til 20. maí en þá er leyfilegur öxulþungi aðeins 2,5 tonn eða á þeim tími sem frost er að fara úr jörðu. Við sérstakar aðstæður gæti þó þetta tímabil breyst og er þá kynnt sérstaklega. 

Geymsla hluta 

Félagsmenn eiga ekki að koma með lausa hluti í langtíma geymslu á svæðinu svo sem óskráða bíla, óskráðar vélar og hjólhýsi. 

Í skipulagðri frístundabyggð er óheimilt að jarðfesta hjólhýsi með því að byggja utan um þau palla eða viðbyggingar en hjólhýsi í notkun getur eigandi haft á landi sínu. 

Í hreppnum gilda reglur um geymslu hluta sem sækja þarf formlega um svo kallað stöðuleyfi ef til stendur að geyma hluti á lóðum tímabundið. Allir hlutir sem tengjast vega- eða byggingarframkvæmdum eru skiljanlega á svæðinu meðan á framkvæmdum stendur. 

Meðferð elds 

Ávallt skal gæta fyllstu varkárni við meðhöndlun elds. Gróður eins og í Kerhrauni er mikill eldsmatur og berst eldur fljótt um svæðið. Í því ljósi bendum við á lög um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum frá 2015. Þar kemur m.a. fram að það er óheimilt að kveikja eld á víðavangi, á lóðum eða annars staðar utan dyra þar sem mönnum, dýrum, gróðri og mannvirkjum getur staðið ógn af. Einnig er tekið fram að gæta skal ýtrustu varkárni við notkun búnaðar sem valdið getur íkveikju utan dyra. Með búnaði er m.a. átt við grill, ljós, útiarna, kerti og hitagjafa. 

Stjórninni ber að sækja um sérstakt leyfi hjá lögreglunni á Selfossi ef brenna fer yfir vissa stærð og tilnefnir hún þá ábyrgðarmann vegna árlegrar brennu félagsins fari brenna yfir stærðarviðmið. 

Dýrahald 

Í gildandi reglum hreppsins frá 13. janúar 2012 um hundahald kemur fram að lausaganga hunda er bönnuð í Grímsnes- & Grafningshreppi. 

Einnig er þess óskað að þeir félagsmenn sem koma með ketti tryggi að þeir gangi ekki lausir á meðan mesta fuglalífið er í Kerhrauni og sjái til þess að þeir angri ekki fólk. Ef félagsmenn eru að staðaldri með önnur dýr á svæðinu, dýr sem gætu valdið ofnæmisviðbrögðum eða hræðslu, er eðlilegt að kanna viðhorf næstu nágranna.